وبگاه شخصی فرهاد شيراني بيدآبادي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: فرهاد
نام خانوادگي: شيراني بيدآبادي
دانشكده: مدیریت کشاورزی
گروه آموزشي: مدیریت اقتصاد کشاورزی
رتبه علمی: استاديار
پست الكترونيك: -تحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسي    
كارشناسي ارشد    
دكتري
  تخصص اصلی
  بازديد : 16603
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان