وبگاه شخصی فرهاد شيراني بيدآبادي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. فرهاد شیرانی بیدابادی، سینا احمدی کلیجی, کاربرد شاخص تنوع غذایی در بررسی وضعیت امنیت غذایی مناطق روستایی ایران, روستا و توسعه, شهریور 1392, شماره (سال شانزدهم شماره 2), 25-43
 2. فرهاد شیرانی بیدآبادی، رامتین جولایی، حمیدرضا یوسف زاده, بررسی مزیت نسبی و شاخص های حمایتی خرمای استان کرمان, تحقیقات اقتصاد کشاورزی, شهریور 1390, شماره (جلد 3 شماره 2), 99-116
 3. فرهاد شیرانی بیدآبادی، مجتبی عباسیان، محمد حسن کریم علیرضا کرباسی, بررسی بهره وری تعاونیهای طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی منطقه سیستان, اقتصاد کشاورزی و توسعه, زمستان 1386, شماره (60), 87-102
 4. مهدی ذوالفقاری، بهاره شعبانپور، علی شعبانی، فرهاد شیرانی بیدآبادی, بررسی تناسب ارزش تغذیه ای و اقتصادی ماهی بیگ هد 0Hypophthalmichthys nobilis ) در اندازه های مختلف, مجله علمی شیلات, خرداد 90, شماره (سال 20 شماره 1), 43-52
 5. رامتین جولایی، حمیدرضا یوسف زاده فرد جهرمی، فرهاد شیرانی بیدآبادی, بررسی توان رقابتی و حمایت از تولید پنبه و برنج استان گلستان, پژوهش های تولید کیاهی, تابستان 92, شماره (جلد 20 شماره 2), 197-215
 6. سيده محدثه ضيايي، فرهاد شيراني بيدآبادي ، فرشيد اشراقي ، علي كرامت زاده , اربرد استراتژي مقابله غيرغذايي در سنجش عدم امنيت غذايي در مناطق روستايي گرگان , تحقیقات اقتصاد کشاورزی, پاییز 1392, شماره (سال پنجم شماره 3), 83-97
 7. حمید رضا یوسف زاده جهرمی، رامتین جولایی، فرهاد شیرانی بیدآبادی, بررسی مزیت نسبی و شاخص های حمایتی خرمای شاهانی مطالعه موردی استان فارس شهرستان جهرم, مجله پژوهش های اقتصاد کشاورزی, آبان ماه 91, شماره (جلد 1 شماره 1), 55-78
 8. H.Kashfi, A.R. Yazdani, Farhad Shirani Bidabadi, Mehrdad Latifi, The Effect of Socio-Personal Factors on Econmic and Managerial Variables in Shahroud Commercial Dairy Farms, (International Journal of Agricultural Management and Development (IJMAD), 2012, شماره (Vol 2 No 2), 137-142
 9. مهدی ذوالفقاری، بهاره شعبانپور، علی شعبانی، فرهاد شیرانی بیدآبادی, مقایسه ارزش غذایی و بررسی تناسب تغذیه ای و ریالی اندازه های مختلف ماهی فیتو فاگ (Hypophthalmichthys molitrix ) در فصل بهار, نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, 1389, شماره (جلد 6 شماره 3), 168-175
 1. Farhad Shirani Bidabadi, M. Hashemitabar, The induced innovation test (co-integration analysis) of Iranian Agriculture, Agricultural Economics, September 2009, شماره (Vol 55 No 3), 43-50
 2. Sara Ataei, Ramtin Joolaie, Ahmad Fathi Ardakani, Hamid Amirnejad, Farhad Shirani Bidabad, (Estimating the recreational Value of Wilderness Areas in the Tourist Season With Contingent Valuation method (Case Study of Sdiq Abad Desert), International Journal of Farming and Allied Sciences, Sep 2013, شماره (Vol 2 No 233), 1112-1117
 3. Akram A. Khan, Farhad Shirani Bidabadi, Measuring India's Food Security Problem: A Risk and Vulnerability Approach, Indian Journal of Economics, Oct 2003, شماره (Vol.LXXXIV part 2, ), 285-303
 4. Akram A. Khan and Farhad Shirani Bidabadi, LIVESTOCK REVOLUTION IN INDIA: ITS IMPACT AND POLICY RESPONSE, South Asia Research, Nov. 2004, شماره ( No 24), 99-122
 5. Mojtaba Abassian, Farhad Shirani Bidabadi, Hussein Ebrahimzadeh, Efficiency of Date Marketing System in Sistan and Baluchestan of Iran; A Marketing Margin Approach, Agricultural Economics, March 2010, شماره (VOl 56 No 1), 43-50
 6. H.Kashfi, A.R. Yazdani, M.Latifi Farhad Shirani Bidabadi , Economic and Managerial Analysis of Effective Managerial Strategies on preventing from Ketosis in Transition Period in Shahroud Commercial Dairy Farms, Veterinary Sciences, Dec 2011, شماره (Vol 2011 No 3), 1-9
 7. Ramtin Joolaie and Farhad Shirani Bidabadi, Comparative Advantages and Support Indices of Orange: Case study of Mazandran Province of Iran, American-Eurasian J. Agriculture and Environment Sciences, Dec 2010, شماره (Vol 9 No 4), 390-397
 8. G.A. Ebdal, A.R. Yazdani, Farhad Shirani Bidabadi, A. Shahabadi, Is Bigger Better? Profit and Loss of Broiler Farms in Golestan Province of Iran, Indian Journal of Animal Research, Dec 2010, شماره (VoL 44 No 4), 254-259
 9. Amin Aghajani, Farhad Shirani Bidabadi, Ramtin Joolaei, Ali Keramatzadeh, Managing cropping Patterns Agricultural Crops of Three Counties of Mazandran Province of Iran, International Journal of Agricultural and Crop Sciences, 2013, شماره (Vol 5 No 6), 596-602
 10. Sina Ahmadi Kaliji, Farhad Shirani Bidabadi, Marzieh Aminravan, Total Factor Productivity of Wheat Technical Changes or Technical Efficiency; Case study of Three Northern Provinces of Iran, International Journal of Agricultural and Crop Sciences, 2013, شماره (Vol 5 No 4), 395-400
 11. Mirkarimi SH, Joolaie R., Eshraghi F., Farhad Shirani Bidabadi, Application of Fuzzy Goal Programing in Cropping Pattern in Amol Township, International Journal of Agricultural and Crop Sciences, 2013, شماره (Vol 5 No 6), 1062-1067
 12. Mojtaba Heidarpoor Malekshah, Farhad Shirani Bidabadi, Ebrahim Hassanpour, Ramtin Joolaie, (Investigating Factors affecting on delay or non- Payment of Water Bills by Customers of Rural Water and Wastewater Company (Case Study of Gorgan County), International Journal of Agricultural and Crop Sciences, 2013, شماره (Vol 5 No 19), 2323-2328
 13. Mohadese Ziaei, Farhad Shirani Bidabadi, Farshid Eshraghi, Ali Keramatzadeh, Food security and coping strategies case study of rural areas of Gorgan, International Journal of Agricultural and Crop Sciences, 2013, شماره (Vol 6 No 4), 225-230
 14. Akram A. Khan and Farhad Shirani Bidabadi, Biotechnology and Food Security, Productivity, 2002, شماره (Vol 43 No 2), 76-85
 15. Akram A. Khan and Farhad Shirani Bidabadi, Indian Agriculture: A 2020 vision for food, agriculture and environment, South Asian Survey, 2002, شماره (Vol 9 No 1), 77-91
 16. Akram A. Khan and Farhad Shirani Bidabadi, Building a national food security system the challenge and the strategy, Indian Journal of Economics, 2001, شماره (Vol 132 No 325), 179-196
 1. فرهاد شیرانی بیدآبادی، مرضیه امین روان، سینا احمدی کلیجی, بررسی امنیت غذایی در مناطق روستایی ایران, سومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران, 26/2/91, ایران, بابلسر
 2. معصومه صمدی، احمد رضا یزدانی، فرهاد شیرانی بیدآبادی, اثرات در آمد، سهام، بدهی جاری، پول نقد بر نقدینگی واحدهای گاو شیری, نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی, 24 و 25 آذر 90, ایران, قم
 3. معصومه صمدی، احمد رضا یزدانی، فرهاد شیرانی بیدآبادی, بررسی ساختار مالی گاوداری های صنعتی خراسان رضوی (مطالعه موردی مشهد), نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی, 24 , 25 آذر 90, ایران, قم
 4. فرهاد شیرانی بیدآبادی، حمید رضا یوسف زاده فرد جهرمی، رامتین جولایی , بررسی عوامل اجتماعی و فردی موثر بر مصرف گیاهان دارویی: مطالعه موردی شهر گرگان, دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران, 21/2/90, ایران, بابلسر
 5. فرهاد شیرانی بیدآبادی، سینا احمدی کلیجی، مرضیه امین روان، علی دریجانی, تجزیه و تحلیل امنیت غذایی با استفاده از شاخص تنوع غذایی مطالعه موردی مناطق روستایی ایران, هشتمین همایش اقتصاد کشاورزی ایران, 20 و 21 اردیبهشت 92, ایران, شیراز
 6. مصطفی حسین ابادی، احمد رضا یزدانی، فرهاد شیرانی بیدآبادی، محمود هاشمی تبار، علی اصغری, بررسی اقتصادی ظرفیت های مختلف گاوداری های صنعتی شهرستان گرگان, اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور, 18 و 19 آبانماه 90, ایران, مشکین شهر
 7. مصطفی حسین ابادی، احمد رضا یزدانی، فرهاد شیرانی بیدآبادی، محمود هاشمی تبار، علی اصغری, بررسی اثر اعتبارات نهادی بر مقدار درآمد گاوداری های صنعتی (مطالعه موردی شهرستان گرگان), اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور, 18 و 19 آبانماه 90, ایران, مشکین شهر
 8. آمنه محسن زاده، فرشید اشراقی، علی کرامت زاده، فرهاد شیرانی بیدآبادی, سهم شاخص های اقتصادی در پایداری بخش کشاورزی در استان گلستان, دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران, 17 تیر ماه 92, ایران, همدان
 9. حمید رضا یوسف زاده فرد جهرمی، رامتین جولایی، فرهاد شیرانی بیدآبادی, تحلیل سود آوری اجتماعی پرتقال استان مازندران نسبت به نرخ ارز, همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی, 1 خرداد 90, ایران, گرگان

    بازديد : 16607
  Copyright © 2014
  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان